På kontoret tar vi emot "pappersuppdrag". Bokföring, deklarationer med mera.

Jag åker också ut till kunder för diverse jobb.