Vi har ingen daglig servering, men ni kan få hyra kök och matsal för eventuella evenemang, under förutsättning att det passar övrig verksamhet.

Föreningsmöten tar vi emot, och har enklare servering till dessa.